102 pytań rekrutacyjnych (i odpowiedzi) na Androida / junior / mid / senior (aktualizacja Grudzień 2022)

102 pytań rekrutacyjnych (i odpowiedzi) na Androida / junior / mid / senior (aktualizacja Grudzień 2022)

Jakie pytania usłyszysz na rekrutacji na Android developera?

W bazie jest już ponad 100 pytań z różnych dziedzin Androida. Sukcesywnie dodawane są kolejne 

Przygotowujesz się do rozmowy o pracę jako Android Developer?


Z może chcesz rekrutować nowe osoby do swojego teamu i szukasz bazy pytań do użycia w procesie rekrutacyjnym?

Android

 1. Opisz lifecycle Activity
 2. Czym jest Activity?
 3. Do czego używamy klasy Application?
 4. Czym jest BroadcastReceiver?
 5. Do czego służy klasa Context?
 6. Jakie są różnice między Service, IntentService, a JobIntentService?
 7. Czym jest APK? Jakie są zalety formatu AAB?
 8. W jakich językach programowania można tworzyć aplikacje na Androida?
 9. Czym jest ANR?
 10. Co zawiera AndroidManifest.xml?
 11. Jakie pliki XML spotykane są w projektach androidowych?
 12. Czym się różni RecyclerView od ListView?
 13. Czym jest Gradle?
 14. Jakie pliki Gradle są niezbędne w projekcie Android?
 15. Czym są buildTypes?
 16. Czym są flavory?
 17. Czym jest Permission?
 18. Czym jest runtime permission?
 19. Jak wyświetlić zembedowaną stronę www w aplikacji?
 20. W jaki sposób można zapisać dane na urządzeniu?
 21. Czym się różni implementation od api w Gradle?
 22. Czym jest state hoisting?
 23. Jak unikać NetworkOnMainThreadException?
 24. Czym są sensory na Androidzie i do czego ich używamy?
 25. Jaka jest różnica między Serializable, a Parcelable?
 26. Jak stworzyć custom view?
 27. Jak wyświetlić zdjęcie w aplikacji?
 28. Do czego służy JobScheduler?
 29. Co się dzieje podczas obrotu ekranu?
 30. Do czego służy Lint?
 31. Jakie są różnice pomiędzy ViewBindingiem a DataBindingiem?
 32. Czym się różni Theme od Style?
 33. Czym są memory leaks na Androidzie? Jak je wykrywać?

Api Design

 1. Czym jest HTTP?
 2. Czym jest HTTPS?
 3. Czym jest REST?
 4. Opisz HTTP verbs
 5. Czym jest timeout?
 6. Czym jest API?
 7. Co oznaczają kody błędu 400-404?
 8. Co zawiera typowy request HTTP?
 9. Czym jest GraphQL?

RxJava

 1. Czym się różnice hot observable od cold observable?
 2. Czym się różni Observable od Flowable?
 3. Omów zastosowanie operatorów subscribeOn i observeOn
 4. Jaka jest różnice pomiędzy operatorami map i flatMap ?
 5. Do czego służy operator scan?

Graphic Design

 1. Czym jest design system?
 2. Opisz elementy Material Design
 3. Czym się różnią jednostki px, DP, sp
 4. Jaka jest różnica między grafiką rastrową, a wektorową?
 5. Jaka kroki można podjąć w celu zwiększenia accessibility w aplikacji mobilnej?

Kotlin & Java

 1. Jaki jest paradygmat języka Kotlin?
 2. Jaka jest różnica między lateinit var , a val by lazy{} ?
 3. Czym jest sealed class ? Czym się różni od enum class?
 4. Czy enum class może implementować interfejs?
 5. Czym jest SAM conversion?
 6. Czym są higher-order functions?
 7. Co oznacza słowo kluczowe final w Javie? Jak wygląda final w Kotlinie?
 8. Czym się różni checked exception od unchecked exception?
 9. Czym się różni Shared Flow od StateFlow?
 10. Czym się różni List od Sequence?
 11. Do czego służy Nothing?
 12. Czym jest DSL?
 13. Do czego służy companion object?
 14. Omów wariancje typów w Kotlinie
 15. Do czego służy tailrec ?
 16. Opisz mechanizm expect – actual w Kotlin Multiplatform
 17. Kiedy wyrażenie when jest exchaustive (wystarczające)?
 18. Jak w Kotlinie osiągnąć kontekst statyczny?
 19. Jak działa HashMap?
 20. Do czego służy słowo kluczowe external?
 21. Czym się różni Kotlin Coroutines od Java Thread?
 22. Czym jest czysta funkcja?
 23. Do czego służy Runnable ?
 24. Czym jest noinline w Kotlinie?
 25. Czym jest crossinline w Kotlinie?
 26. Czym się różni Stack od Queue ?
 27. Do czego służy volatitle ?
 28. Jak w Kotlinie używać synchronized ?
 29. Czym się różni val od const?

Inżynieria oprogramowania

 1. Czym jest GIT?
 2. Czym jest TAG w gicie?
 3. Czym się różni git merge od git rebase ?
 4. Czym się różni Dependency Injection od Service Locator?
 5. Czym się różnią bazy danych SQL od NoSQL?
 6. Dlaczego wykorzystujemy CDN?
 7. Omów piramidę testów
 8. Czym jest technika TDD?

Wzorce projektowe

 1. SOLID: Single Responsibility Principle
 2. SOLID: Open-Close Principle
 3. SOLID: Zasada podstawień Liskov
 4. SOLID: Interface Segregation Principle
 5. SOLID: Dependency Inversion
 6. Model-View-Presenter
 7. Model-View-ViewModel
 8. Model-View-Intent
 9. Adapter
 10. Observer
 11. Command
 12. Strategy
 13. Decorator

A także dodatkowo…

Pytania bardzo otwarte

… na które nie ma dobrych odpowiedzi. Co prawda nie ma też złych. Te pytania służą jako punkt wyjściowy do dyskusji nad programowaniem mobilnym.

Chcę to!

Jarosław Michalik


NIP 6252464759
REGON 369959840